نخ و نقشه تابلو فرش کره اسب

نخ و نقشه  تابلو فرش كره اسب یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه812
عرض69 سانتی‌متر (490 گره)
ارتفاع48 سانتی‌متر (340 گره)
رج‌شمار50 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل166600
تعداد رنگ‌ها44 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت نخ و نقشه599,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش کره اسب شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 3 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 685,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,000,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 930,000 تومان

بازگشت