نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

نخ و نقشه  تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

60 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

56 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 480,000 تومان