نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

60 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,230,000 تومان

56 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 1,380,000 تومان