طرح میهمانی پاپ با 40 رنگ ابرشم

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی پاپ
کد نخ و نقشه0304
عرض191 سانتی‌متر (1280 گره)
ارتفاع128 سانتی‌متر (860 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل1100800
تعداد رنگ‌ها152 رنگ
تعداد رنگ ابریشم40 رنگ

قیمت: 1,540,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ميهماني پاپ شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 40 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 1,750,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 2,470,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 2,250,000 تومان

بازگشت