طرح پیانوزن با 42 رنگ ابریشم

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پیانوزن
کد نخ و نقشه0305
عرض209 سانتی‌متر (1400 گره)
ارتفاع153 سانتی‌متر (1029 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل1440600
تعداد رنگ‌ها189 رنگ
تعداد رنگ ابریشم42 رنگ

قیمت: 1,700,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پیانوزن شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 42 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 1,865,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 2,565,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 2,350,000 تومان

بازگشت