طرح ملک سلیمان با 36 رنگ ابریشم

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ملک سلیمان
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه0310
عرض149 سانتی‌متر (1000 گره)
ارتفاع99 سانتی‌متر (666 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل666000
تعداد رنگ‌ها107 رنگ
تعداد رنگ ابریشم36 رنگ

قیمت: 1,135,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ملك سليمان شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 36 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 1,281,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 1,583,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 1,465,000 تومان

بازگشت