طرح شانزه لیزه با 31 رنگ ابریشم

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری شانزه لیزه
کد نخ و نقشه0313
عرض104 سانتی‌متر (700 گره)
ارتفاع74 سانتی‌متر (496 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل347200
تعداد رنگ‌ها157 رنگ
تعداد رنگ ابریشم31 رنگ

قیمت: 698,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری شانزه ليزه شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 31 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 784,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 968,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 879,000 تومان

بازگشت