طرح جنگل با 29 رنگ ابریشم

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری جنگل
کد نخ و نقشه0316
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع52 سانتی‌متر (350 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل210000
تعداد رنگ‌ها96 رنگ
تعداد رنگ ابریشم29 رنگ

قیمت: 492,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری جنگل شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 29 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 548,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 676,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 632,000 تومان

بازگشت