طرح گل ریخته با 29 رنگ ابریشم

نخ و نقشه  تابلو فرش کامپیوتری گل ريخته
کد نخ و نقشه0337
عرض116 سانتی‌متر (780 گره)
ارتفاع60 سانتی‌متر (400 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل312000
تعداد رنگ‌ها122 رنگ
تعداد رنگ ابریشم29 رنگ

قیمت: 555,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش کامپیوتری گل ريخته شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 29 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 620,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 767,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 721,000 تومان

بازگشت