طرح گلدان شکیل با 25 رنگ ابریشم

کد نخ و نقشه0347
عرض54 سانتی‌متر (360 گره)
ارتفاع76 سانتی‌متر (510 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل183600
تعداد رنگ‌ها99 رنگ
تعداد رنگ ابریشم25 رنگ

قیمت: 445,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 25 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله پنبه : 501,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله كشي شده با چله ابريشم : 618,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابريشم : 581,000 تومان

بازگشت