۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل با 27 رنگ ابریشم

92 در 63 سانتی‌متر - 111 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه گل سبد کوچک با 22 رنگ ابریشم

48 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 415,000 تومان
طرح تابلو فرش گل وحشی با 26 رنگ ابریشم

82 در 58 سانتی‌متر - 117 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بار گل با 30 رنگ ابریشم

97 در 68 سانتی‌متر - 138 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 530,000 تومان
نقشه تابلو فرش ناز گل با 26 رنگ ابریشم

56 در 76 سانتی‌متر - 112 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 442,000 تومان