۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

طرح تابلو فرش دایره هستی با 30 رنگ ابریشم

89 در 64 سانتی‌متر - 129 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 535,000 تومان
طرح تابلو فرش مینیاتور با 31 رنگ ابریشم

83 در 125 سانتی‌متر - 137 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 890,000 تومان
نقشه تابلو فرش نیاز نوازش با 30 رنگ ابریشم

87 در 111 سانتی‌متر - 103 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 825,000 تومان
نقشه تابلو فرش مینیاتور عطوفت با 30 رنگ ابریشم

119 در 80 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 810,000 تومان
نقشه تابلو فرش مینیاتور بوی بهار با 30 رنگ ابریشم

74 در 104 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 690,000 تومان