۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش آواز خوان

نخ و نقشه  تابلو فرش آواز خوان یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه817
عرض37 سانتی‌متر (250 گره)
ارتفاع52 سانتی‌متر (350 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل87500
تعداد رنگ‌ها29 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 315,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش آواز خوان شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 356,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 418,000 تومان

بازگشت