۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش پلنگ

نخ و نقشه  تابلو فرش پلنگ یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه821
عرض74 سانتی‌متر (500 گره)
ارتفاع40 سانتی‌متر (270 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل135000
تعداد رنگ‌ها56 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت: 368,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش پلنگ شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 3 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 410,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 519,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 481,000 تومان

بازگشت