۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش فرار اسبهای وحشی

نخ و نقشه  تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه822
عرض74 سانتی‌متر (500 گره)
ارتفاع56 سانتی‌متر (375 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل187500
تعداد رنگ‌ها44 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 408,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش فرار اسبهای وحشی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت