۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش آشیانه

نخ و نقشه  تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه823
عرض45 سانتی‌متر (300 گره)
ارتفاع60 سانتی‌متر (400 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل120000
تعداد رنگ‌ها72 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 325,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش آشیانه شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 5 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 369,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 459,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 431,000 تومان

بازگشت