۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش تک تاز

نخ و نقشه  تابلو فرش تك تاز یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه824
عرض60 سانتی‌متر (400 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل240000
تعداد رنگ‌ها43 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت نخ و نقشه460,000 تومان

نخ و نقشه  تابلو فرش تک تاز شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 3 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 560,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 790,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 690,000 تومان

بازگشت