۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز
پرفروش
کد نخ و نقشه0101
عرض156 سانتی‌متر (1050 گره)
ارتفاع104 سانتی‌متر (700 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل735000
تعداد رنگ‌ها78 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 1,100,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,248,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,569,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,430,000 تومان

 

بازگشت