۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان

نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه0104
عرض59 سانتی‌متر (395 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل237000
تعداد رنگ‌ها98 رنگ
تعداد رنگ ابریشم9 رنگ

قیمت: 471,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 9رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 534,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 661,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 627,000 تومان

بازگشت