۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا در آب

نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا در آب یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه0105
عرض70 سانتی‌متر (500 گره)
ارتفاع103 سانتی‌متر (735 گره)
رج‌شمار50 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل367500
تعداد رنگ‌ها136 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 621,000 تومان

 

نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا در آب شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 750,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,035,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 920,000 تومان

بازگشت