۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش بازار

نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه0108
عرض92 سانتی‌متر (620 گره)
ارتفاع65 سانتی‌متر (434 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل269080
تعداد رنگ‌ها90 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 523,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش بازار شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 589,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 736,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 687,000 تومان

بازگشت