۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کوزه به دوش

نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه0110
عرض61 سانتی‌متر (410 گره)
ارتفاع83 سانتی‌متر (560 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل229600
تعداد رنگ‌ها90 رنگ
تعداد رنگ ابریشم9 رنگ

قیمت: 466,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کوزه به دوش شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 9 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 534,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 661,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 627,000 تومان

بازگشت