۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز

نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز
پرفروش
کد نخ و نقشه401
عرض156 سانتی‌متر (1050 گره)
ارتفاع109 سانتی‌متر (730 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل766500
تعداد رنگ‌ها137 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 1,100,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,248,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,569,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,430,000 تومان

بازگشت