۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی

نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی,ارسال رایگان
کد نخ و نقشه408
عرض156 سانتی‌متر (1050 گره)
ارتفاع113 سانتی‌متر (760 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل798000
تعداد رنگ‌ها136 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 1,125,000 تومان

 

نخ و نقشه تابلو فرش میهمانی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,260,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,600,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,470,000 تومان

بازگشت