۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع

نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع,ارسال رایگان
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه409
عرض132 سانتی‌متر (885 گره)
ارتفاع101 سانتی‌متر (675 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل597375
تعداد رنگ‌ها106 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 897,000 تومان

 

نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,010,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,267,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,192,000 تومان

بازگشت