۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج

نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج,ارسال رایگان
کد نخ و نقشه410
عرض119 سانتی‌متر (800 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل480000
تعداد رنگ‌ها137 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 922,000 تومان

 

نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,034,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,289,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,232,000 تومان

بازگشت