۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش عاشقی

نخ و نقشه تابلو فرش عاشقي با راسال رایگان
آماده
کد نخ و نقشه412
عرض60 سانتی‌متر (400 گره)
ارتفاع86 سانتی‌متر (576 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل230400
تعداد رنگ‌ها78 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 515,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش عاشقی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 589,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 736,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 687,000 تومان

بازگشت