۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گذر از رود

نخ و نقشه تابلو فرش گذر از رود یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه413
عرض63 سانتی‌متر (426 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل255600
تعداد رنگ‌ها112 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت نخ و نقشه529,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش گذر از رود شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 625,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 865,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 770,000 تومان

بازگشت