۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر

نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه416
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع64 سانتی‌متر (430 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل258000
تعداد رنگ‌ها128 رنگ
تعداد رنگ ابریشم8 رنگ

قیمت: 510,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 8 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 577,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 724,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 678,000 تومان

بازگشت