۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش تمنا

نخ و نقشه تابلو فرش تمنا یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه418
عرض58 سانتی‌متر (388 گره)
ارتفاع85 سانتی‌متر (570 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل221160
تعداد رنگ‌ها23 رنگ
تعداد رنگ ابریشم0 رنگ

قیمت: 448,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش تمنا شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 510,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 637,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 599,000 تومان

بازگشت