۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش میهمانی پاپ

نخ و نقشه تابلو فرش ميهماني پاپ یگانه فراز تبریز
پرفروش
کد نخ و نقشه422
عرض191 سانتی‌متر (1280 گره)
ارتفاع128 سانتی‌متر (860 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل1100800
تعداد رنگ‌ها130 رنگ
تعداد رنگ ابریشم14 رنگ

قیمت: 1,437,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش میهمانی پاپ شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 14 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,650,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 2,370,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 2,150,000 تومان

بازگشت