۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی

نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی یگانه فراز تبریز
آماده‌سازی
کد نخ و نقشه423
عرض129 سانتی‌متر (866 گره)
ارتفاع89 سانتی‌متر (600 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل519600
تعداد رنگ‌ها165 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 958,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,079,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,339,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,276,000 تومان

بازگشت