۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش ملک سلیمان

نخ و نقشه تابلو فرش ملك سليمان یگانه فراز تبریز
پرفروش
کد نخ و نقشه442
عرض149 سانتی‌متر (1000 گره)
ارتفاع99 سانتی‌متر (666 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل666000
تعداد رنگ‌ها89 رنگ
تعداد رنگ ابریشم10 رنگ

قیمت: 1,035,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش ملک سلیمان شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 10 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 1,181,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 1,483,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 1,365,000 تومان

بازگشت