۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد

نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه903
عرض52 سانتی‌متر (350 گره)
ارتفاع71 سانتی‌متر (480 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل168000
تعداد رنگ‌ها88 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 405,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش پیرمرد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 5 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت