۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه904
عرض52 سانتی‌متر (350 گره)
ارتفاع66 سانتی‌متر (443 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل155050
تعداد رنگ‌ها115 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت: 394,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشایر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 6 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 441,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 548,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 515,000 تومان

بازگشت