۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش چشمه

نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه905
عرض74 سانتی‌متر (500 گره)
ارتفاع52 سانتی‌متر (346 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل173000
تعداد رنگ‌ها64 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 408,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش چشمه شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 4 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت