۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشایر

نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشاير یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه906
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع56 سانتی‌متر (375 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل225000
تعداد رنگ‌ها96 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت: 441,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشایر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 3 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 498,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 626,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 582,000 تومان

بازگشت