۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کوچ عشایر

نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه907
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع58 سانتی‌متر (390 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل234000
تعداد رنگ‌ها91 رنگ
تعداد رنگ ابریشم7 رنگ

قیمت: 469,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کوچ عشایر شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 7 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 534,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 661,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 627,000 تومان

بازگشت