۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش آیه کلید

نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه103
عرض63 سانتی‌متر (420 گره)
ارتفاع83 سانتی‌متر (560 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل235200
تعداد رنگ‌ها33 رنگ
تعداد رنگ ابریشم2 رنگ

قیمت نخ و نقشه388,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش آیه کلید شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با تعداد ابریشم 2 رنگ مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 480,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 665,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 575,000 تومان

بازگشت