۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش الله

نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه105
عرض63 سانتی‌متر (423 گره)
ارتفاع46 سانتی‌متر (310 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل131130
تعداد رنگ‌ها37 رنگ
تعداد رنگ ابریشم1 رنگ

قیمت: 354,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش الله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 1 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 387,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 484,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 459,000 تومان

بازگشت