۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه106
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع40 سانتی‌متر (270 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل162000
تعداد رنگ‌ها38 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت نخ و نقشه398,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 5 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 490,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 675,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 585,000 تومان

بازگشت