۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه107
عرض92 سانتی‌متر (618 گره)
ارتفاع45 سانتی‌متر (304 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل187872
تعداد رنگ‌ها42 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت نخ و نقشه415,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 3 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 500,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 680,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 595,000 تومان

بازگشت