۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شکسته

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه116
عرض77 سانتی‌متر (514 گره)
ارتفاع41 سانتی‌متر (274 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل140836
تعداد رنگ‌ها25 رنگ
تعداد رنگ ابریشم1 رنگ

قیمت نخ و نقشه386,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شکسته شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 1 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 455,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 630,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 545,000 تومان

بازگشت