۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز
کد نخ و نقشه118
عرض100 سانتی‌متر (670 گره)
ارتفاع46 سانتی‌متر (310 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل207700
تعداد رنگ‌ها64 رنگ
تعداد رنگ ابریشم6 رنگ

قیمت نخ و نقشه441,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 6 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 535,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 765,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 670,000 تومان

بازگشت