۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله

نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه123
عرض67 سانتی‌متر (450 گره)
ارتفاع50 سانتی‌متر (333 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل149850
تعداد رنگ‌ها17 رنگ
تعداد رنگ ابریشم2 رنگ

قیمت: 369,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 2 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 410,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 519,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 481,000 تومان

بازگشت