۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش مدینه

نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه124
عرض104 سانتی‌متر (700 گره)
ارتفاع76 سانتی‌متر (511 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل357700
تعداد رنگ‌ها80 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت نخ و نقشه471,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش مدینه شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 4 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 585,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 865,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 750,000 تومان

بازگشت