۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کعبه

نخ و نقشه تابلو فرش كعبه یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه129
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع61 سانتی‌متر (412 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل247200
تعداد رنگ‌ها36 رنگ
تعداد رنگ ابریشم4 رنگ

قیمت: 432,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش کعبه شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 4 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 484,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 614,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 567,000 تومان

بازگشت