۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه133
عرض67 سانتی‌متر (450 گره)
ارتفاع45 سانتی‌متر (300 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل135000
تعداد رنگ‌ها42 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت: 356,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 3 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 398,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 499,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 468,000 تومان

بازگشت