۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد پوستی

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد پوستي یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه136
عرض64 سانتی‌متر (430 گره)
ارتفاع45 سانتی‌متر (300 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل129000
تعداد رنگ‌ها44 رنگ
تعداد رنگ ابریشم5 رنگ

قیمت: 356,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد پوستی شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 5 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 398,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 499,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 468,000 تومان

بازگشت