۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله

نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله یگانه فراز تبریز
آماده
پرفروش
کد نخ و نقشه137
عرض104 سانتی‌متر (700 گره)
ارتفاع60 سانتی‌متر (400 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل280000
تعداد رنگ‌ها26 رنگ
تعداد رنگ ابریشم3 رنگ

قیمت: 461,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 3 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 521,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 648,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 610,000 تومان

بازگشت