۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله

نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز
آماده
کد نخ و نقشه140
عرض89 سانتی‌متر (600 گره)
ارتفاع43 سانتی‌متر (290 گره)
رج‌شمار47 گره در 7 سانتی‌متر
تعداد گره کل174000
تعداد رنگ‌ها31 رنگ
تعداد رنگ ابریشم2 رنگ

قیمت: 410,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله شامل نخ مرینوس , نقشه , پود ضخیم , پود نازک و چله با 2 رنگ ابریشم مورد استفاده در کار عرضه می شود.

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله پنبه : 461,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با دار چله کشی شده با چله ابریشم : 578,000 تومان

 

نخ و نقشه همراه با چله ابریشم : 541,000 تومان

بازگشت